ផ្ទះអាជីវកម្មសម្រាប់ជួល/Shophouse for Rent

  • $500
By 800m from Prek Chrey market, Prek Chrey village, Sangkat Spean Thmor, Khan Dongkor, Phnom Penh

Compare listings

Compare